BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 15 Kasım 2022 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Kongre Uluslararası Doçentlik Kriterlerini Karşılamaktadır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz. Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.
Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Yazar, bildiri gönderimi esnasında, çalışmanın Orijinal Araştırma veya Vaka Sunumu mu olduğunu belirtmelidir.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümleri içermelidir.

ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç
CASE REPORTS: Amaç, Olgu, Bulgular, Sonuç

Kabul Yazısı
 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar 28 Ekim 2022 tarihine kadar kayıt olmalıdır.
Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır. Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

Tam Metin Bildiri Kuralları
 • Seçilen sözlü bildiriler ULAKBİM TR Dizin’de indekslenen Selcuk Dental Journal ek sayısında tam metin olarak yayımlanabilecektir. Tam metinler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcukdentj/writing-rules adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Yazarların telefon numarası, e-posta, adres ve ORCID’ lerini içeren kapak sayfası, İngilizce ve Türkçe özet metne eklenmiş olmalıdır.
 • Tam metinler MS Word (docx) formatında, dikey, kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri metni İngilizce veya Türkçe olarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle hazırlanmalıdır.
 • Özet ve ana metin bölümleri ve kaynaklar dergi yazım kurallarına uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
 • Ana metin kelime sayısı en az 1500 en fazla 2500 kelimeden oluşmalı, resim ve tablolar metin sonuna eklenmiş olmalıdır.
 • Tam metin son gönderim tarihi 21 Kasım 2022’dir.